Het seizoen 1936/1937 is mede door de inzet van kapelaan Vercoulen, de start van georganiseerd jeugdvoetbal binnen de voetbalclub DES. Mede door de 2e Wereldoorlog konden de initiatieven niet uitgroeien tot een daadwerkelijke start van het jeugdvoetbal in onze gemeente. In de jaren 50 werd wederom getracht een jeugdafdeling op te richten. De definitieve basis voor jeugdvoetbal binnen onze vereniging wordt echter gelegd in 1960. Het enthousiasme van de toenmalige leiding sloeg over op de jeugd van Swalmen en de interesse voor de voetbalsport groeide.

Sindsdien zijn de ontwikkelingen in het jeugdvoetbal in een razend tempo gekomen. Enerzijds zijn er natuurlijk de technologische veranderingen in de materialen, zoals schoenen, kleding en de ballen. Welke oud voormalig jeugdspeler heeft immers geen nare ervaringen aan de “kopoefeningen” die bij de training werd gegeven.

Maar er traden ook veranderingen op binnen het “voetbalspelletje”  zelf. Te denken hierbij valt aan de invoering van de lagere leeftijdsgrens en (ongeveer gelijktijdig) daaraan gekoppeld de invoering van “ de verlaagde lat”, gevolgd door het 7 tegen 7 op het halve speelveld en aangepaste doelen.

Al die ontwikkelingen zijn ook niet aan onze jeugdafdeling voorbij gegaan. Daar waar menig oud jeugdspeler stond te popelen om op zijn 10e  á 11e jaar zich als lid aan te mogen melden zijn thans jeugdigen vanaf 6 jaar bij onze club van harte welkom. Verder bestond “vroeger” de voetbalvereniging louter uit voetbalactiviteiten, tegenwoordig behoren ook de organisatie en deelname van andersoortige activiteiten tot de normale bagage van een jeugdafdeling.

Van amateur naar (semi-)prof!

Dat onze jeugdafdeling niet slecht functioneert wordt regelmatig bewezen door het feit dat scouts van profclubs regelmatig op ons sportcomplex worden gesignaleerd. Voornamelijk profclub V.V.V. uit Venlo heeft in het verleden en heden ten dage diverse jeugdspelers uit onze jeugdafdeling kwalitatief waardig gevonden om de Venlose jeugdopleiding te volgen. Door de goede samenwerking met V.V.V. is de overgang van jeugdspelers naar deze club, zeker in de laatste jaren, goed en prettig verlopen.

Samenstelling Jeugdkader.

De functie van de jeugdtrainer/leider binnen de vereniging is de laatste tijd sterk verandert. In het verleden was het een gebruikelijk beeld dat het jeugdkader voor 75% bestond uit leden die vaak zelf de gehele jeugdafdeling als speler hadden doorlopen en daarna (als seniorspeler) vrijwillig als hobby  jeugdtrainer –leider werden. Tegenwoordig is het steeds moeilijker om voldoende jeugdleiders te vinden. Steeds vaker zie je de “vader-zoon combinatie” waarbij de vader van een jeugdlid, bereid is training of begeleiding van een team op zich te nemen. Steeds vaker is een “voetbalachtergrond” bij de trainer/leider minder sterk aanwezig dan in het verleden. Een trend overigens die zeker niet uniek is voor onze voetbalclub.

Internationaal  A-Pinkstertoernooi

Een niet meer weg te denken evenement binnen de jeugdafdeling van onze vereniging is het jaarlijkse Int. A-Pinkstertoernooi. De eerste contacten dateren uit 1968 waarbij vooral Jan Cox de initiator was voor deelname van onze A-jeugd aan het toernooi in Beimerstetten. Swalmen, Bulach (Zwitserland), Benfeld Frankrijk) en Beimerstetten (Duitsland) vormen de start voor een Internationaal Pinkstertoenooi dat tot heden nog steeds plaats vindt. In 1988 haakt Bulach af. De vrijgevallen plek werd in 1993 door het Belgische Weywertz opgevuld.In 1996 neemt het Hongaarse Zomba voor het eerst deel aan het toernooi. Reden hiervan was het samenwerkingsverband van deze gemeente met het Duitse Beimerstetten. Het beviel alle deelnemers zo goed dat Zomba (thans Kethy) deel bleef uitmaken van de “vaste deelnemers” van het toernooi. Ondertussen is ook het Franse Benfeld afgehaakt zodat de vaste kern er hedentendage als volgt uitziet: Weywertz (Belgie), Kethy (Hongarije), Beimerstetten (Duitsland) en Swalmen. Momenteel is men druk doende om er weer een vijfde ploeg bij te zoeken. De meeste indrukken en herinneringen liggen hoofdzakelijk bij de in het verleden door onze eigen jeugdafdeling georganiseerde toernooien, die met behulp van vele vrijwilligers, altijd bijzonder goed verliepen.

Sponsoring

Net als bij de grotere broers van de seniorenafdeling deed, (shirt)sponsering ook binnen de jeugdafdeling zijn intrede. Het begon met een hoofdsponsor bij ons A. team, het merendeel van de overige teams volgde snel. Inmiddels is kledingsponsoring niet meer weg te denken binnen de club. Ook het jeugdkader werd onlangs voorzien van nieuwe coachjassen. Arco Roosters uit Reuver maakte het mogelijk dat ons jeugdkader duidelijk en uniform herkenbaar op de velden staat.

Gedurende de laatste jaren neemt de jeugdafdeling telkens weer met circa 16 jeugdteams deel aan wedstrijden in competitieverband. Ook een meisjesteam maakt ondertussen deel uit van onze vereniging en neemt met veel passie deel aan hun competitie. De jeugdafdeling is, zeker door zijn omvang, een belangrijk onderdeel van onze vereniging. Het oude spreekwoord geldt immers nog steeds: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” .
Mede dankzij personen als kapelaan Vercoulen, Bair op de Camp, Piet Hermans en uiteraard de vele, vele overige huidige steunpilaren die onze jeugdafdeling kent, kunnen we met recht trots zijn op onze jeugdafdeling. Voor de toekomst zullen we echter alert moeten zijn, zodat we tijdig op nieuwe ontwikkelingen inspelen. Slechts dan is een gezonde toekomst voor onze jeugdafdeling gewaarborgd. Ik heb echter het volste vertrouwen in ons jeugdkader en al die andere talloze vrijwilligers die zich inzetten voor de jeugdafdeling van vv Swalmen

Stand Ranglijst

ranglijst
 

Ons Partner Netwerk

                Logo vvv partnerclub witte tekst    

                respect

                knvb

Facebook | Twitter

facebook


twitterpage