Info van het bestuur

Op de laatste ledenvergadering werd besloten met ingang van het nieuwe seizoen van drankenleverancier te wisselen. De hoofdreden voor deze verandering is dat de samenwerking met de Lindeboom in de afgelopen jaren nou niet bepaald vlekkeloos is verlopen. Gemaakte afspraken werden regelmatig niet of slechts na herhaaldelijk verzoek nagekomen en dat is in onze optiek niet de manier hoe partners samenwerken.

In 2014 is een contract met de Lindeboom afgesloten waarin bepalingen staan die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Een daarvan is de einddatum van het contract dat in principe op 30 juni 2019 eindigt maar volgens de Lindeboom pas een jaar later. Uiteraard kunnen we de datum aanvechten maar een juridisch conflict kost tijd en geld die DES beter voor andere zaken kan gebruiken.  Dit houdt dus automatisch in dat ook in het seizoen 2019 – 2020 in onze kantine Lindeboom bier uit de kraan komt…  Voor verdere informatie kunnen jullie met de voorzitter contact opnemen.

Stand Ranglijst

ranglijst
 

Ons Partner Netwerk

                Logo vvv partnerclub witte tekst    

                respect

                knvb

Facebook | Twitter

facebook


twitterpage