Tijdens de bijeenkomst van jeugdcoaches aan het einde van 2018, werd door meerdere coaches de behoefte aan trainingsbegeleiding uitgesproken.

De (technische) jeugdcommissie (TZJ) heeft daarop met John Timmermans over mogelijke invullingen hiervan gesproken. John is o.a. oud speler van onze voetbalvereniging en is voetbalcoach geweest van 1e elftallen bij diverse amateurverenigingen. Sinds enkele jaren is John als adviseur aan DES verbonden.

Gekozen is voor een opzet, waarbij John (met TZJ) trainingsavonden bezoekt. Behalve het bekijken van trainingsoefeningen, zijn coaches in de gelegenheid hun ervaringen/probleempjes/vragen met John te bespreken.

De 1e bijeenkomst was op dinsdag 16 april 2019. John en TZJ bekeken de trainingen van JO9-2, JO12 / JO13-3, JO13-1 en spraken met de meeste aanwezige coaches. Onderwerpen zoals taalproblemen, grote leeftijdsverschillen tussen spelers onderling, spelers die veel aandacht vergen en het gemis aan beleid/doel/trainingsstof vanuit de vereniging werden besproken.

Na afloop evalueerden John en TZJ hoe de coachbegeleiding verder vormgegeven kan worden.

Het resultaat was een 2e bijeenkomst op dinsdag 7 mei, voor de coaches van dezelfde teams JO9-2, JO12, JO13-3 en JO13-1.

Voorafgaand aan de reguliere trainingsavond gaf John handvaten voor trainingen.

Aan de orde kwamen onder meer de volgende tips: Bereid je training voor (kern op papier), stel een of meerdere doelen, zet oefeningen vóór de training klaar. Zorg voor duidelijkheid door veldlijnen te markeren en hesjes te gebruiken, hou spelers gemotiveerd door wedstrijdelementen in te brengen (punten toekennen/ van tegenstander wisselen / toernooitjes), beter 3 partijtjes van 3 minuten in hoog tempo, dan 1 partij van 10 minuten, oefening mogelijk meerdere keren uitzetten, zeker als je met meerdere coaches bent, om spelers zo weinig mogelijk te laten stilstaan.

Vervolgens gingen de coaches met hun zelf voorbereide trainingen aan de gang en daarbij mogelijk tips van John te gebruiken. John en TZJ maakten een rondje langs de velden.

In de evaluatie na de training, gaven coaches onder andere aan dat het toevoegen van een wedstrijdelement een merkbaar positieve uitwerking heeft op de oefening.

Alle partijen (coaches/TZJ/John) hebben beide sessie als waardevol ervaren.

 Dankjewel aan de deelnemers voor hun bijdrage. Wordt vervolgd in het volgende seizoen!

 

 

Stand Ranglijst

ranglijst
 

Ons Partner Netwerk

                Logo vvv partnerclub witte tekst    

                respect

                knvb

Facebook | Twitter

facebook


twitterpage