AVG verklaring (download)

Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat VV Swalmen het AVG-programma heeft doorlopen en dat VV

Swalmen zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG).

Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft VV Swalmen kennis

over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de

wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door VV Swalmen zijn te vinden op de volgende pagina('s) van

deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,

d.d. 11-5-2018,

door Stichting AVG voor Verenigingen

gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

Door VV Swalmen is verklaard dat:

De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:

Lidmaatschap

Persoonsgegevens NAWTE + geboorte datum

Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);

Verwerkingen Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor

bijeenkomsten;

Verwerking door

wie

Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie;

Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale

bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Lidmaatschap en extra profielinformatie

Persoonsgegevens NAWTE + profielinformatie zoals: schoen- en/of kledingmaat, dieet wensen, etc;

Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);

Verwerkingen Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor

bijeenkomsten;

Verwerking door

wie

Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie

Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale

bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Stakeholder-/lobbycontacten, donateur en geïnteresseerde

Persoonsgegevens NAWTE;

Overeenkomst Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn;

Verwerkingen Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten;

Verwerking door wie Afdeling communicatie, directie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;

Bewaartermijn Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 2 jaar.

Medewerkers

Persoonsgegevens NAWTE + geboortedatum, kopie ID en bankgegevens;

Overeenkomst Arbeidsovereenkomst;

Verwerkingen Salariëring;

Verwerking door wie HRM-afdeling;

Bewaartermijn Afhankelijk van het feit welke gegevens het betreft.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

Vrijwilligers

Persoonsgegevens NAWTE;

Overeenkomst Vrijwilligersovereenkomst;

Verwerkingen Informatieverstrekking;

Verwerking door

wie

Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;

Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale

bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

De vereniging verklaart verder:

Wij als vereniging hebben onze privacy policy niet vindbaar gemaakt op de website van de vereniging.

Wij als vereniging verwijzen in documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin

persoonsgegevens staan niet naar onze privacy policy op de website van de vereniging.

Wij als vereniging verklaren dat wij ook persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware

waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen

en te installeren.

Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

gegevens worden in de cloud bewaard als back-up

Wij als vereniging verklaren dat wij ook persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn

buiten de EU.

Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze

verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:

Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.

Alle netwerkmappen zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene slotje =HTTPS).

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een

gebruikersnaam en een wachtwoord.

Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en

grendel.

Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.

Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke

toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Aldus verklaard door:

Naam vereniging: VV Swalmen

Naam persoon: Gert van Dijk

Plaats: Beesel

Datum: 12-04-2018

Stand Ranglijst

Ranglijst
 

Ons Partner Netwerk

                Logo vvv partnerclub witte tekst    

                respect

                knvb

Facebook | Twitter

facebook


twitterpage