Peter Dijcks

Peter Dijcks

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 oktober 2017 is op voordracht van het bestuur,
en met instemming van de aanwezige leden Peter Dijcks benoemd tot erelid van onze vereniging wegens:

Zijn jarenlange inzet als jeugdleider bij de jeugd, bijdrage aan de vele activiteiten, zijn vele werkzaamheden als lid van het jeugdbestuur van v.v. DES Swalmen, de vele jaren als grensrechter bij de A-jeugd en bij Swalmen-1 en het vastleggen van de vele activiteiten op foto maakt hem tot een DES’er in hart en nieren.

Piet Hermans

Piet Hermans

Geboren in 1930 in Swalmen. Lid geworden van onze vereniging in 1950 Wie Piet Hermans zegt, zegt v.v. Swalmen, voor ons DES.
Piet Hermans was als mens zeer verbonden met onze vereniging en met haar leden.
Officiële functies heeft Piet Hermans vervuld in de jaren 1950 – 1985.
Daarmee was het echter niet gedaan, Piet Hermans is de vereniging trouw gebleven.
Een vaste waarde gezien zijn belangstelling voor alles wat met de vereniging van doen heeft.
Van de jongste jeugdteams tot en met ons eerste senior team. Met een altijd positieve grondhouding als het om prestaties, sportiviteit en respect gaat.
De prestaties en de behaalde resultaten van alle onze tams houdt Piet met grote nauwgezetheid bij. Uit het oog, uit het hart is iets wat in het woordenboek van Piet niet voorkomt.
Spelers die bij onze vereniging om wat voor redenen dan ook zijn vertrokken, blijven door Piet gevolgd worden.

Een DES man in de meest zuivere betekenis van het woord. Zijn benoeming tot Ere lid in 1985 was voor Piet een groots gebaar van de vereniging jegens hem, maar voor de vereniging een voorrecht deze titel Piet toe te kennen.
Eigenlijk heel terecht wat wij voor deze sportieve en bijzondere mens op dat moment konden doen. 

Piet Hermans vertrouwd en bekend voor iedereen, een vaste en vertrouwde waarde door zijn aanwezigheid.
Als de spanning van de sportieve prestaties voor Piet nu te veel dreigen te worden, dan blijft
hij nu liever thuis, maar wel altijd verzekerd van een “hot line”zodat hij ook als hij niet lijfelijk aanwezig is, zijn geliefde DES toch op de voet volgt.
Piet kan niet buiten DES en Des niet buiten Piet.
Dat het nog lang zo mag blijven.

Jan Cox

Jan Cox

Johannes Joseph Cox. Voor ons gewoon Jan Cox. In Swalmen geboren in 1930, er getogen en altijd gebleven.
Jan is in 1957 lid geworden van onze vereniging. Jan heeft ten volle bewezen hoe belangrijk leden voor de vereniging zijn, ook als zij niet voetballen.

In het seizoen 1957 – 1958 trad Jan toe tot het bestuur in de functie van secretaris.
Deze functie heeft jan vervuld tot 1973. In deze periode heeft Jan “gediend”, dit zijn zijn eigen woorden, onder de voorzitters Jeu op den Camp, Robert Suijlen, Handrie Christians en Piet Beursgens.
Stuk voor stuk voorzitters die hun stempel op de vereniging hebben gedrukt.

In de tijd van het voorzitterschap van Jeu op den Camp kwam ons huidige sportpark de Bosberg tot stand. Later werd er ook de kantine gerealiseerd.
Jan heeft aan het realiseren van het sportpark en ook aan het bouwen van de kantine een grote bestuurlijke bijdrage geleverd.
Vanaf 1973 niet meer als secretaris actief maar Jan werd “kantinebaas” en daarmee ook in het bestuur met de portefeuille “kantinebeheer”.
De kantine het centrale ontmoetingspunt voor de leden en supporters van de vereniging. Bovendien een aanzienlijke bron van inkomsten, een onmisbaar financieel element voor de vereniging en haar activiteiten.
Financiën, niet alleen door zijn kantinewerk maar ook door de man die alle werkzaamheden rondom de voetbaltoto organiseerde en uitvoerde.
De totoformulieren werden bij de mensen opgehaald en moesten voor de verwerking naar het café Willems in Roermond gebracht worden voor de registratie en afdracht van gelden.
Anno nu bijna
niet meer voor te stellen, maar zo ging het wel. Tijdens die bijeenkomsten in café Willems ontmoette Jan ook vertegenwoordigers van andere verenigingen en werd er “genetwerkt”.

Zo lukte het Jan om in 1968 een beslissingswedstrijd tussen SHH en Baarlo op ons sportpark te laten spelen, waardoor de kantine weer een top omzet behaalde.
Een speciaal evenement waar Jan een grote rol in heeft gespeeld; het internationale jeugd toernooi dat met de Pinksterdagen wordt gespeeld.
Het gaat te ver in dit overzicht om de ontstaansgeschiedenis van dit toernooi te beschrijven maar het is bijna hilarisch. Vraag het Jan maar eens als u hem ziet.

In 1984 stopte Jan met zijn bestuursfunctie kantinebeheer en in 1985 ook met de werkzaamheden in de kantine.
Het ere lidmaatschap werd Jan toegekend tegelijkertijd met Tuur Heijnen.

Jan Cox, een nog altijd zeer betrokken lid, vaak nog aanwezig zeker, bij de thuiswedstrijden van ons eerste team.
Het Ere lidmaatschap werd hem dan ook zeer terecht toegekend.

Stand Ranglijst

Ranglijst
 

Ons Partner Netwerk

                Logo vvv partnerclub witte tekst    

                respect

                knvb

Facebook | Twitter

facebook


twitterpage