DOOR EENDRACHT STERK : Huishoudelijk reglement DES Swalmen

 1. DES
  DES is met meer dan 400 leden en bijna 100 vrijwilligers een grote organisatie. Een organisatie die drijft op vrijwilligers die samen met de leden en andere betrokkenen, vaak ouders van jeugdige leden, het uitoefenen van een teamsport mogelijk maakt. DES is een vereniging. De leden zijn de vereniging. Dit reglement is verankerd in de statuten. (Link : Statuten).

 2. Missie en Visie
  De missie en visie vormen de basis voor de vereniging. Een vereniging is van en voor de leden. DES streeft naar een plaats midden in de Gemeenschap van Swalmen, waar door sport een sociale verbinding tot stand wordt gebracht, steeds onder het motto DOOR EENDRACHT STERK.
  DES wil een gezonde vereniging zijn waar samenzijn en sport hand in hand gaan. Een vereniging met een goede naam, midden in de samenleving. Fair play staat ten allen tijde voorop. Prestatief doet DES mee zowel met de jeugd als de selectie op een niveau dat past bij een mooie maar relatief kleine vereniging. Wij zullen dit bereiken door te investeren in jeugd en jeugdopleidingen, te investeren in de mensen die samen de vereniging zijn en door het sportpark de Bosberg op een aanvaardbaar niveau te houden. (Link visieplan).

 3. Beleid
  Het beleid is gebaseerd op het visieplan. Van leden en betrokkenen verwachten we dat je kennis neemt van het beleid, dat je actief meedenkt en meedoet.
  Het visieplan kent 6 kernelementen :
  - Sport (Prestatief / Recreatief)
  - Sociaal / Verbinding
  - Communicatie
  - Accommodatie
  - Financieel
  - Bestuur en organisatie       (Link : Beleid)

 4. Afspraken
  Bij DES gaan we met respect met elkaar om. De accommodatie en het materiaal worden netjes behandeld (zoals een “goed huisvader” betaamt).
  We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. DES onderstreept de regels van FAIR PLAY.
  Onze leden hebben kennis genomen van het beleid en de informatiegids.
  (Link : Pestprotocol / Fair Play (KNVB) / Vertrouwenspersoon)

 5. Informatiegids
  In de informatiegids zijn alle afspraken uitgewerkt. Ook vind je er veel praktische informatie. Heb je vragen of is iets onduidelijk, vraag het dan. Er is bijna altijd wel iemand die je kan en wil helpen. Maar lees eerst de informatiegids ! (Link Informatiegids)

 6. Huishoudelijk reglement
  Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering van DD=MM=JJJ. Alle leden worden geacht kennis te hebben genomen van dit reglement en worden geacht zich te houden aan de afspraken.

Stand Ranglijst

Ranglijst
 

Ons Partner Netwerk

                Logo vvv partnerclub witte tekst    

                respect

                knvb

Facebook | Twitter

facebook


twitterpage